Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
Θαυμάζομε τους εξύπνους νόες που σκέφτονται και εφευρίσκουν χρήσιμα και ωφέλιμα πράγματα για την Πατρίδα και το Λαό. Όμως τον παραλογισμό δε μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Μας λέγουν «ένα ευρώ θα σας πάρουμε, ένα ευρώ θα σας δώσουμε». Ποια η ανάγκη ανταλλαγής των ευρώ; Δεν αντιλαμβάνεται ο Ελληνικός Λαός τη μεγάλη κοροϊδία των νεοκομμουνιστών;