Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Μέτρα και Αντίμετρα.. (Β')

Η συζήτηση περί "μέτρων και αντιμέτρων" συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση, θέλοντας η Κυβέρνηση να πείσει τον εαυτό της και τους βουλευτές της Συμπολίτευσης ότι ο παραλογισμός αυτός αποφέρει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα..


Εξ ορισμού οι δύο αυτές έννοιες "μέτρα" - "αντίμετρα", αλληλοεξουδετερώνονται. Μέτρα είναι οι ενέργειες που γίνονται και μέσα που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν έναν κίνδυνο, μια απειλή. Αντίμετρα είναι οι ενέργειες και μέσα που γίνονται και χρησιμοποιούνται εναντίον των μέτρων αντιπάλου, εναντίον ενεργειών. Προπαγάνδα - αντιπροπαγάνδα. Αεροπορία - αντιαεροπορικά. Άρματα - αντιαρματικά, κτλ.

Το να λαμβάνει ένα πρόσωπο (Ομάδα ατόμων, Οργανισμός, Στρατός, Κράτος), μέτρα και ταυτόχρονα αντίμετρα κατά των μέτρων αυτών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία παραλογισμού, αν δεν είναι προσπάθεια εξαπάτησης του λαού. Γιατί αν θα λάβεις αντίμετρα να αντιμετωπίσεις μέτρα που σκοπεύσεις να πάρεις να τα εξουδετερώσεις, τότε γιατί να πάρεις τα μέτρα αφού θα εξουδετερωθούν;

Αβιάστως, συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για παραλογισμό ή εξαπάτηση.
Το Ε.Μ.Ε.Ι.Σ πιστεύει ότι τον παραλογισμό τον γνωρίζει το σχεδιαστικό επιτελείο της Κυβέρνησης, αλλά έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό υποτιμήσεως της νοημοσύνης του Ελληνικού λαού, από τις απανωτές φορές που κατάφερε να τον εξαπατήσει, ώστε του έγινε πεποίθηση ότι μπορεί να εξαπατά συνεχώς, αρκεί κάθε φορά να βρίσκει καινούριους νεολογισμούς..

Φθάνει πια. Ζητείται επειγόντως, έστω και ελάχιστη Εθνική φιλοτιμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου